logotype

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno"

ul. Ogrodowa 26, 77 ? 310 Debrzno
tel.: (59)  833-57-50,
kom.: 502-043-654
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.stowdeb.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno
40 000 zl na wlasny biznes / 1500 zl na miesiac 1500 zl na miesiac zwrot kosztow dojazdu / zwrot kosztow opieki na osobami zaleznymi

Witamy na stronie internetowej projektu

?Osiągniemy sukces!?

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno?
w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Człuchowie i współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Biuro projektu mieści się w siedzibie
Stowarzyszenia ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno?
Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości
w Debrznie, przy ul. Ogrodowej 26, biuro nr 3.

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 - 15.00

Zespół Zarządzający Projektem:
Koordynator Merytoryczny Projektu ? Katarzyna Dudzic, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Asystent Koordynatora Merytorycznego ? Anna Władyczak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Koordynator Finansowy ? Barbara Kucwaj


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018  Osiągniemy sukces | Grzegorz Surowy